Omtaksering 2022

Omtaksering av eiendommer i Vegårshei kommune for eiendomsskatt.

Det vil i perioden fram til 1. mars 2022 bli foretatt løpende omtaksering av bolig og fritidsboliger/hytter som er vesentlig endret siden forrige taksering. Det betyr konkret at dersom en eier en bolig eller hytte som er bygget på, eller som på annet vis har fått et økt bruksareal siden forrige taksering, vil denne eiendommen bli omtaksert. Ny fastsatt takst vil bli varslet skriftlig til eier innen 1. mars 2022. Ny takst vil danne grunnlag for endret utskrivning av eiendomsskatt. Denne praksisen er i tråd med Eiendomsskattelova § 8A-3 punkt 5), hvor det står følgende:

Omtaksering av ein eigedom skal skje dersom det i tida mellom dei allmenne takseringane, ligg føre ein av dei følgjande grunnane:
a) eigedomen er delt,
b) bygningar på eigedomen er rive eller øydelagt av brann eller liknande, eller
d) det er ført opp nye bygningar eller gjort monalege forandringar på eigedomen.

For nye eiendommer vil det også i samme periode foregå taksering etter samme rutiner.

Omtaksering foretas av kommunalt takseringspersonell innenfor vanlig arbeidstid. Disse er iført merking/vest som viser kommunens navn og logo. Merk at kommunen jamf. Eindomsskattelova § 31 har rett til å utføre slik taksering og synfaring av eiendommer, samt at eier (skatteyter) har plikt til å ved behov/forespørsel, medvirke til å gi opplysninger om eiendommen.

For ytterligere informasjon om eiendomsskatt i Vegårshei kommune, se kommunens hjemmesider om tema. Konkrete spørsmål kan eventuelt stilles direkte til eiendomsskattekontoret på telefon 37170230, eller via epost til:

post@vegarshei.kommune.no
Merk epost med «Eiendomsskatt»

Kontaktinformasjon

Helge Munkejord
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt
E-post
Telefon 37 17 02 30


Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.