Behandlingsgebyr for plansaker

Behandlingsgebyr for plansaker per 1.1.2020
Behandlingsgebyr for plansaker
Gebyr / tiltak Pris
For behandling av (private) forslag til regulerings- og bebyggelsesplaner og av vesentlige endring av reguleringsplan eller kommuneplan. 42.975,-
I tillegg betales det per tomt eller enhet 1437,-
For mindre endring av regulerings-, kommune-, eller bebyggelsesplaner 14325,-
For små endring av regulerings- eller bebyggelsesplaner 2867,-