Behandlingsgebyr for plansaker

Behandlingsgebyr for plansaker per 1.1.2022
Behandlingsgebyr for plansaker
Gebyr / tiltak Pris
For behandling av (private) forslag til reguleringsplaner og av vesentlige endring av reguleringsplan. 45.150-
I tillegg betales det per tomt eller enhet 1548,-
For mindre endring av regulerings-, kommune-, eller bebyggelsesplaner 15050,-
For små endring av regulerings- eller bebyggelsesplaner 3010,-