Behandlingsgebyr for plansaker

Behandlingsgebyr for plansaker per 1.1.2019
Behandlingsgebyr for plansaker
Gebyr / tiltak Pris
For behandling av (private) forslag til regulerings- og bebyggelsesplaner og av vesentlige endring av reguleringsplan eller kommuneplan. 28.650,-
I tillegg betales det per tomt eller enhet 958,-
For mindre endring av regulerings-, kommune-, eller bebyggelsesplaner 9.550,-
For små endring av regulerings- eller bebyggelsesplaner 1.911,-