Behandlingsgebyr for plansaker

Behandlingsgebyr for plansaker per 1.1.2023
Behandlingsgebyr for plansaker
Gebyr / tiltak Pris ekskl. mva
For behandling av (private) forslag til reguleringsplaner og av vesentlige endring av reguleringsplan. 47 410,-
I tillegg betales det per tomt eller enhet 1630,-
For mindre endring av regulerings-, kommune-, eller bebyggelsesplaner 15800,-
For små endring av regulerings- eller bebyggelsesplaner 3160,-