Faktura fra nytt system

I disse dager skal kommunen fakturere kommunale avgifter/eiendomsskatt fra et nytt system.
Det kan medføre små endringen i tekst og termingebyr.
Ved spørsmål om den nye ordningen ta kontakt på telefon 37 17 02 29.

Feiegebyr

Feiegebyret faktureres i månedene januar, mars, mai, juli, september og november.

Feiegebyr per 1.7.2023:

Feiegebyr 01.01.23 (inkl. mva)
Feie-og tilsynsgebyr Gebyr
Feie-og tilsynsgebyr kr. 320
Tillegspipe kr. 320

Når kommer feieren?

Du finner informasjon om feiing og branntilsyn på siden til Østre Agder Brannvesen.