Kommunens avfallsmottak i Myra har åpent

onsdager i partallsuker, fra kl 13:00 til 18:00.

Renovasjon - Slam og avfall

Innsamling og håndtering av avfall og slam utføres av Risør- og Tvedestrandregionens Avfallsselskap AS (RTA), et selskap som eies i fellesskap av kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. 

Slamtømming

Slamtømming utføres av RTA hvert 2. år for boliger og hvert 4. år for fritidsboliger. Har du behov for tømming oftere, kan du bestille dette ved å ta kontakt med RTA. 

Renovasjon og lokalt avfallsmottak

Alle faste boliger og fritidsboliger må tilknyttes kommunens renovasjonsordning. På faste dager kan innbyggere på Vegårshei levere avfall ved renseanlegget i Myra (OBS! Se melding øverst på siden).

Hvor får jeg nye matposer og plastretursekker?

Ved behov for nye poser eller sekker, festes siste sekk/pose synlig på dunken tømmedagen. Sjåføren vil da legge igjen nye til dere.

Denne informasjonen finner dere også på RTAs hentekalender.

Les mer om renovasjonsordningen for fastboende
Tømmekalender RTA 
Informasjon om hytterenovasjon
Lokale mottak på Vegårshei

Kostnader

Kommunestyret fastsetter årlige avgifter for tømming av slam og håndtering av avfall. 
Gjeldende gebyrer for håndtering av avfall

Gjeldende gebyrer for tømming av slam

Kontaktinformasjon

RTA - Risør og Tvedestrand Avfallsselskap AS
E-post
Telefon 37 14 36 00