Tilkoplingsavgift for kommunalt vann og avløp

Gebyr per 1.1.2021

Vann- og avløpsgebyr
TJENESTE Pris privat eks. mva Pris næring eks. mva
Abonnementsgebyr vann kr. 2617,- kr. 5234,-
Abonnementsgebyr avløp kr. 4914,- kr. 7322-
Vann per kubikk m3 kr. 8,92,- kr. 8,92,-
Avløp per kubikk m3 kr. 16,60,- kr. 16,60,-
Vannmålerleie
Tilkoplingsavgift for vann kr. 17 424,- kr. 17 424,-
Tilkoplingsavgift for kloakk kr. 17 424,- kr. 17 424,-