Tilkoplingsavgift for kommunalt vann og avløp

Gebyr per 1.1.2019

Vann- og avløpsgebyr 2019
TJENESTE Pris privat eks. mva Pris næring eks. mva
Abonnementsgebyr vann kr. 2269,- kr. 4539,-
Abonnementsgebyr avløp kr. 4719,- kr. 7037,-
Vann per kubikk m3 kr. 7,10,- kr. 7,10,-
Avløp per kubikk m3 kr. 15,55,- kr. 15,55,-
Vannmålerleie
Tilkoplingsavgift for vann kr. 13 200,- kr. 13 200,-
Tilkoplingsavgift for kloakk kr. 13 200,- kr. 13 200,-