Tilkoplingsavgift for kommunalt vann og avløp

Gebyr per 1.1.2023 ekskl. mva

Vann- og avløpsgebyr
TJENESTE Pris privat ekskl. mva Pris næring ekskl. mva
Abonnementsgebyr vann kr. 3093,- kr. 6186,-
Abonnementsgebyr avløp kr. 5318,- kr. 7977-
Vann per kubikk m3 kr. 9,94,- kr. 9,94,-
Avløp per kubikk m3 kr. 19,89,- kr. 19.89,-
Vannmålerleie
Tilkoplingsavgift for vann kr. 20 038,- kr. 20 038,-
Tilkoplingsavgift for kloakk kr. 20 038,- kr. 20 038,-