Vann- og avløpsgebyr

Fra og med 2022 vil gebyrene for vann og avløp faktureres i månedene Januar, Mars, Mai, Juli, September og November.

Vann- og avløpsgebyr per 1.1.2022:

Vann- og avløpsgebyr
TJENESTE Pris privat eks. mva Pris næring eks. mva
Abonnementsgebyr vann kr. 2617,- kr. 5234,-
Abonnementsgebyr avløp kr. 4914,- kr. 7322-
Vann per kubikk m3 kr. 8,92,- kr. 8,92,-
Avløp per kubikk m3 kr. 16,60,- kr. 16,60,-
Vannmålerleie
Tilkoplingsavgift for vann kr. 17 424,- kr. 17 424,-
Tilkoplingsavgift for kloakk kr. 17 424,- kr. 17 424,-