Vi bytter system for kommunale avgifter og eiendomsskatt

Dette betyr at vi i en overgangsperiode fra januar 2023 sender deg to fakturaer pr. termin.

Inntil videre vil du motta en faktura for kommunale avgifter som vann, avløp og feiing, og en annen faktura for eiendomsskatt

Vann- og avløpsgebyr

Gebyrene for vann og avløp faktureres i månedene januar, mars, mai, juli, september og november.

Vann- og avløpsgebyr per 1.1.2023:

Vann- og avløpsgebyr
TJENESTE Pris privat ekskl. mva Pris næring ekskl. mva
Abonnementsgebyr vann kr. 3093,- kr. 6186,-
Abonnementsgebyr avløp kr. 5318,- kr. 7977-
Vann per kubikk m3 kr. 9,94,- kr. 9,94,-
Avløp per kubikk m3 kr. 19,89,- kr. 19.89,-
Vannmålerleie
Tilkoplingsavgift for vann kr. 20 038,- kr. 20 038,-
Tilkoplingsavgift for kloakk kr. 20 038,- kr. 20 038,-