Kompensasjonsordning til lokale virksomheter (korona)

Stortinget bevilget 23. februar 1,75 mrd. kroner til kommunene. Vegårshei kommune har fått tildelt 250.000 kr. Målet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 

Vegårshei kommune har fått tildelt 250.000 kr. 

Hvem kan søke

  • Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, drosje/taxinæring, treningsstudio, kulturinstitusjoner og andre som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - og som har hatt inntektsbortfall og/eller ekstra kostnader på grunn av strenge smitteverntiltak.
  • Virksomheter med forretningsadresse i en av kommunene over.
  • Virksomheter med omsetning under 20 millioner for driftsåret 2019. Det forutsettes at de største bedriftene får tilskudd via den statlige kompensasjonsordningen eller andre ordninger.
  • Søker må dokumentere riktig håndtering av skatter og avgifter på søknadstidspunktet verifisert med en skatteattest av ny dato.

Hva det ikke gis tilskudd til

  • Tiltak som faller utenfor de rammer og retningslinjer som fremkommer av utlysningen.
  • Offentlig eide virksomheter eller lag og foreninger
  • Søknader hvor søker allerede har mottatt tilskudd som til sammen overskrider statsstøtte-regelverkets grense for bagatellmessig støtte, 200 000 EUR innenfor en periode på 3 år. 
  • Virksomheter som er under konkursbegjæring eller lignende. Ved konkurs de kommende 2 mnd. fratildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales.

Hvor det kan søkes

Direkte link til søknadsskjema: Startside (regionalforvaltning.no)

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 19 april 2021. 

Saksbehandling

Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Søknader vil bli behandlet av næringsfondsteamet i Det Regionale næringsfond Østregionen. 

Størrelse på tilskuddene kan bli justert jfr omsøkt beløp avhengig av omfang og kvalitet av mottatte søknader.

Søknadene vil behandles innen 15 mai. Om ikke alle midlene tildelt da, vurderes en ny søknadsrunde.

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Rådgiver for samfunnsplanlegging og folkehelse
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716