Næringsarealer

Kommunale næringsarealer

Ved planlegging av næringsvirksomhet er det viktig å ta kontakt med kommunen for å avklare hvor man kan etablere seg, og hvilke ekspansjonsmuligheter man har. De arealer som tas i bruk til næringsvirksomhet, må være regulert og godkjent for bruk til formålet.Kommunen har i dag følgende regulerte næringsarealer:

Næringsarealer Vegårshei sentrum


Myrvang (næringsområde) 
industriområde er utbygd. Området er regulert til lettere industrivirksomhet.

Området rundt Esso/Motorsenteret.
Her er det ønskelig med verkstedsbasert handel/storkollihandel, og ikke produksjonsbedrifter.
Informasjon om næringsområdet rundt Esso / Motorsenteret (arealguiden)

Område ved Ljøstad
Området ligger øst for Brownellsbygget. Det er foreløpig uaktuelt å utnytte området, fordi planen krever omregulering først. 

 

Næringsarealer Ubergsmoen


Engene næringsområde 
ligger på Ubergsmoen, og er regulert til formålet forretning/bolig. På området står det idag to næringsbygg. Det ene bygget var tidligere en dagligvarebutikk, men er uten aktivitet nå. Det andre bygget har ulike næringsaktører.
Næringsareal Engene på Ubergsmoen til salgs (Finn.no)

Fidalen industriområde på Ubergsmoen
Industriområdet i Fidalen ligger sør for Ubergsmoen sentrum, og ligger gunstig til i forhold til E-18. Området er regulert til industri, og det er lokalisert en produksjonsbedrift her i dag. Foreløpig er ikke resten av området tilrettelagt med nødvendig infrastruktur.
 

Priser

Retningslinjer for prisfastsetting av næringsarealer (PDF, 56 kB)

Arealguiden for hele regionen

De åtte kommunene i Østre Agder (Vegårshei, Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Åmli, Arendal, Froland og Grimstad) har laget en felles næringsarealbank. Denne banken viser en oversikt over næringsarealer i hele regionen.

arealguiden.no