Myrvang: Spennende næringsbygg midt i smørøyet

Invitasjon til frokostmøte 5. november

Vegårshei næringsforening og Vegårshei kommune ønsker alle velkommen til et frokostmøte på bankloftet (2. etasje i Østre Agder sparebank) 5. november kl. 08.00-10.00.

Kommunen ønsker å utvikle Myrvangeiendommen (vis a vis KIWI) til både leiligheter og næring, og har gjennom en utbyggerkonkurranse valgt et samarbeid med Stolt Bygg AS.
Temaet for møtet blir planer og muligheter for næringsaktivitet i ny låvebygning.

• Rådmannen vil informere om kommunens ønsker og intensjoner for eiendommen.
• Stolt Bygg AS presenterer sitt konsept.
• Assisterende banksjef i Østre Agder sparebank sier litt om mulighetsrommet, basert på erfaringer fra andre prosjekt.
Gjennom møtet blir det åpnet for spørsmål til prosjektet, og dialog om muligheter.
Alle interesserte er velkommen til et interessant møte om en svært sentral eiendom i sentrum, krydret med god frokost!!

Om utviklingsprosjektet:

Vegårshei kommune ønsker å utvikle sentrumseiendommen Myrvang, beliggende mellom kommunehuset og KIWI. Eiendommen skal utvikles med både boligformål og næring, og låvebygningen øremerkes til næringsvirksomhet. Det er Arendalsfirmaet Stolt Bygg AS som har vunnet konkurransen om å utvikle eiendommen.

Kommunen er på jakt etter aktører som ønsker å leie eller eie hele eller deler av låvebygningen til næringsaktivitet, første etasje er øremerket publikumsrelaterte næringer, andre etasje kan f.eks. benyttes til kontorer.

Har du er god ide eller en allerede eksisterende virksomhet som kunne passe i låven?  Finnes det interessenter som kan tenke seg å etablere seg i et kontorfellesskap med andre næringsaktører?

Kommunen tror at det finnes aktører der ute som er interessert i en meget sentral plassering av sin virksomhet, og ber dermed om at disse tar uforpliktende kontakt med Vegårshei kommune ved rådgiver Liv Strand/enhetsleder for teknisk enhet Tore Smeland (48258695/91336314). Interessenter vil om ønskelig bli koblet opp mot utbygger for en gjensidig dialog om muligheter.

Mer informasjon om prosjektet i arealguiden.

Kontaktinformasjon

Liv Strand
Rådgiver miljø og næring
E-post
Telefon 37 17 02 14
Mobil 482 58 695

       

Tore Smeland
Enhetsleder Teknisk drift og forvaltning
E-post
Telefon 37 17 02 23
Mobil 913 36 314