Næringsetablering

Kontakt nærings- eller landbruksrådgiver

Har du ønske om å starte egen næringsvirksomhet eller utvikle din eksisterende bedrift, ønsker kommunen å være en medspiller. Ring næringsrådgiver eller kom innom kommunehuset for en prat. Her kan du få vite mer om de ulike ordningene som finnes i systemet innen næringsutvikling, og få mulighet til å diskutere det aktuelle prosjekt.

Er prosjektet relatert til landbruksnæringen, kan du ta kontakt med landbruksrådgiveren i Tvedestrand og Vegårshei kommuner, ved henvendelse til Tvedestrand kommune.

Det er mange ulike aktører og nettsteder som kan være til god hjelp for nyetableringer og videreutvikling av eksisterende virksomhet.

Nyttige nettsider med informasjon til nyetablerere:

Lokale virkemidler for næringsutvikling

Regionalt næringsfond

Innovasjon Norge

Innovasjon Norges Agder-kontor er lokalisert i Campus Grimstad. Innovasjon Norge hjelper deg som skal etablere eller allerede driver virksomhet gjennom å tilby finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med varer og tjenester.

Plandokumenter

Vegårshei kommunes målsettinger for arbeidet med næringsutvikling er fastsatt gjennom ulike plandokumenter.

Kommuneplan

Kommuneplan for Vegårshei kommune (2014-2025).
Aktuelle mål her er bl.a.:

  • styrke det interkommunale samarbeidet innen næringsutvikling.
  • være en aktiv støttespiller for å øke antall bedrifter i kommunen og i regionen, og bidra til å videreutvikle næringslivet.

Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020

Den strategiske planen er et samarbeidsprosjekt mellom de åtte kommunene Risør, Gjerstad, Tvedestrand Vegårshei, Åmli, Arendal, Froland og Grimstad.

Strategisk næringsplan for Østre Agder