Næringsliv i Vegårshei

Eksisterende næringsliv i kommunen

Det er i dag et variert næringsliv i kommunen. 

Liste med næringsdrivende i Vegårshei kommune (PDF, 116 kB)

Vær vennlig å kontakt kommunen hvis det er feil ved lista, eller hvis den trenger ajourføring.

Vegårshei næringsforening

Bedrifter, enkeltpersonsforetak og innbyggere med interesse for næringsutvikling er velkommen som medlemmer i Vegårshei næringsforening. Vegårshei Næringsforening på facebook

Kontakt nærings- eller landbruksrådgiver

Har du ønske om å starte egen næringsvirksomhet eller utvikle din eksisterende bedrift, ønsker kommunen å være en medspiller. Ring næringsrådgiver i kommunen eller kom innom kommunehuset for en prat. Her kan du få vite mer om de ulike ordningene som finnes i systemet innen næringsutvikling, og få mulighet til å diskutere det aktuelle prosjekt.

Er prosjektet relatert til landbruksnæringen, kan du ta kontakt med landbruksrådgiveren i Tvedestrand og Vegårshei kommuner.

Nyttig informasjon om nyetablering og utvikling av virksomhet