Regionalt næringsfond for Østregionen

Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli og Tvedestrand kommune har gått sammen om et regionalt næringsfond. Fondet er opprettet gjennom statlige, fylkeskommunale og kommunale bevilgninger og regionale fond er et virkemiddel for å styrke næringsliv og bosetting i distriktet. Støtten gis i form av økonomiske tilskudd.

Nyetablerere og bedrifter med adresse i kommunen kan etter søknad få tilskudd til:  

  • Bedriftsutvikling, f.eks. opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging, med inntil 50% av kostnadene.
  • Investeringer, f.eks. utstyr/maskiner ved oppstarting og utvidelser av mindre bedrifter, med inntil 30% av kostnadene.
  • Samlet offentlig støtte kan ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov, og maksimalt tilskudd i et enkeltprosjekt er kr. 200.000,-. 
Vedtekter for næringsfondet. (PDF, 187 kB)


I tillegg finnes det en intern veileder som presisserer vedtektene på noen punkter: Veileder for næringsfondet  (PDF, 310 kB)

Slik søker du

Det er ingen spesiell søknadsfrist, søknader kan sendes inn fortløpende.

Søknaden må sendes inn på digitalt søknadsskjema. Det kommer tydelig fram i skjemaet hvilke opplysninger som er nødvendige for at søknaden skal kunne behandles.

Søknadsportalen dekker hele landet, så velg riktig tilskuddsordning: Regionalt næringsfond for Østregionen.

Ta kontakt med kommunens rådgiver hvis det er noe du lurer på!  

Kontaktinformasjon

Terje Flaten
Rådgiver for skog og næring
E-post
Telefon 41 20 12 13