Skjenkebevilling

Når trengs det skjenkebevilling?

Alminnelig skjenkebevilling

 • Hvis du skal starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både serveringsbevilling og skjenkebevilling.
 • Hvis du har serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling i tillegg.
 • Hvis du overtar et eksisterende serveringssted med skjenkebevilling må du søke om både ny skjenke- og serveringsbevilling senest 30 dager etter dato for overdragelse.

Skjenkebevilling for en enkelt anledning (åpent eller lukket)

 • Hvis du leier forsamlingslokaler eller lignende, eller andre lokaler som er offentlig tilgjengelige, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet har serveringsbevilling.
 • Hvis du skal ha et arrangement som er åpent for publikum i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område.

Merk at listen ikke er uttømmende.

Hvordan få skjenkebevilling?

 • Du må søke til kommunen der virksomheten ligger eller arrangementet skal holdes, for å få skjenkebevilling.
 • Skjenkebevilling gis for et bestemt lokale eller areal.
 • Skjenkebevillingen gis til virksomheten som skal drive stedet.
 • Alkoholloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om alminnelig skjenkebevilling eller skjenkebevilling for større arrangementer.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling.

Hvordan søke om skjenkebevilling?

??

Søknadsfrist

Søknader som gjelder arrangementer i juli og første halvdel av august, må være sendt kommunen innen 30. juni hvert år.
Informasjon om vanlig saksbehandlingstid finner du lenger nede på siden.

Følgende dokumentasjon må legges ved søknaden:

 • Dokumentasjon av eventuell overdragelse/eierskifte
 • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av virksomheten
 • Målsatt tegning over skjenkeområdet - inne og ute
 • Leiekontrakt
 • Tilsynsrapport fra brannvesenet (uten avvik og ikke eldre enn 1 år)
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven
 • Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til virksomheten
 • Dokumentasjon på inngått arbeidskontrakt og yrkesskadeforsikring for ansatte

Skjenkebevilling for åpent eller lukket arrangement - én enkelt anledning

?? skjema?
MERK: Det er ikke lov å nyte medbrakt alkoholholdig drikke når man har fått bevilling for en enkelt anledning (åpent eller lukket).

Dokumentasjon til søknad om skjenkebevilling for et lukket arrangement (ambulerende)

 • Tegning/målsatt skisse over skjenkearealet innendørs
 • Tegning/målsatt skisse over skjenkearealet utendørs

Dokumentasjon til søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning (åpent arrangement)

 • Tegning/målsatt skisse over skjenkearealet innendørs
 • Tegning/målsatt skisse over skjenkearealet utendørs
 • Prosjektplan/utfyllende beskrivelse av arrangementet
 • Sikkerhets- og vaktplan
 • Kopi av politiets godkjennelse av arrangementet
 • Tillatelse til å benytte lokalene/arealene
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve

Hva koster det?

??

Temaplan

 

Lover og regler