Finansiering innen landbruk

Skal du investere i driftsbygning, kjøpe eiendom/tilleggsareal eller trenger å foreta mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte på gården?

På sidene til Innovasjon Norge finner du nyttig informasjon:

 

Kontaktinformasjon

Hans Magnus Sætra
Landbruksrådgiver
E-post
Telefon 37 19 95 67