Odel

Kommunen har ingen myndighet i odels- og åsetessaker som er domstolenes bord.
Dersom du skal kreve odel/odelsløsningssak, bør du henvende deg til en advokat.

Det finnes mye informasjon om odel, som odelskrets, arealkrav til odelseiendom m.v., på landbruksdirektoratets sider.