Plantevernmilder i landbruket

Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler i Norge. Det settes strenge krav til midler som skal godkjennes, spesielt med tanke på uheldige effekter i forhold til helse og miljø. Mattilsynet har også tilsyn med at plantevernmidler selges og brukes slik regelverket sier.

Sprøytesertifikat må godkjennes av kommunen.

Les mer på nettsidene til Mattilsynet.

Kontaktinformasjon

Hans Magnus Sætra
Landbruksrådgiver
E-post
Telefon 37 19 95 67