Skogfond

Kommunen administrerer skogfondsordningen i henhold til forskrift om skogfond

På landbruksdirektoratets nettsider finner du detaljert informasjon om ordningen

 

Du søker refusjonskrav via landbruksdirektoratets digitale søknadsportal

 

Dersom du ikke har mulighet for å søke digitalt kan du søke på søknadsskjema.

De ulike skjemaene som skal benyttes, finner du her: Søknadsskjemaer

 

Refusjonskravet, som består av utfylt skjema med fakturakopi eller timeliste over eget arbeid, sendes kommunen, gjerne på e-post direkte til saksbehandler (se kontaktinformasjon). 

 

Kontaktinformasjon

Terje Flaten
Rådgiver for skog og næring
E-post
Telefon 41 20 12 13