Skogfond

Kommunen administrerer skogfondsordningen.

Detaljert informasjon om ordningen finnes på direktoratets sider, se her.

De ulike skjemaene som skal benyttes, finner du her.

 

Refusjonskrav, utfylt skjema med fakturakopi eller timeliste over eget arbeid, sendes kommunen. Gjerne på e-post direkte til: helge.sines@vegarshei.kommune.no.
Refusjonskrav kan også registreres elektronisk i ALTINN via Landbruksdirektoratets nettsider, se her.

 

Kontaktinformasjon

Helge Sines
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 37 17 02 13
Mobil 950 72 375