Tilskuddsordninger i skogbruket

Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midler) for kommunene Vegårshei og Tvedestrand (PDF, 240 kB)

 

 

Landbruksdirektoratets informasjon om ordningene
 

Tilskudd til skogkulturtiltak

I Vegårshei gis følgende tilskudd til skogkulturtiltak:
 

Tilskudd til skogkulturtiltak
Skogkulturtiltak Prosent
Ungskogpleie (lauvrydding/avstandsregulering) 50%
Markberedning 30%
Suppleringsplanting - gran 10% (50% inkl. statlige klimamidler)

 

Det gis ikke tilskudd til ordinær planting, men den landsomfattende tilskuddsordningen til tettere planting og suppleringsplanting som klimatiltak gjelder naturligvis også her i kommunen.

 

Mer informasjon om denne tilskuddsordningen

 

Det gis også tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak.

 

Mer informasjon om tilskudd til gjødsling av skog

 

Søknad

Du søker tilskudd via landbruksdirektoratets digitale søknadsportal

 

Dersom du ikke ønsker å søke digitalt, kan du søke på skjema

 

Kart som viser hvor tiltaket er utført må vedlegges søknaden.

 

Informasjon om innlogging på skogfondskonto fra direktoratets nye hjemmeside 

  

Tilskudd til bygging av skogsveier

Det gis tilskudd til nybygging  og ombygging av skogsveier, men kun til veier med standard tilsvarende veiklasse 3, 4 og 5 (bilveier) og veiklasse 7 (tung traktorvei) iht. departementets normaler for landbruksveier.

 

Oversikt over veinormalene

 

Søknad

Skjema for søknad om tilskudd

 

Søknadsskjemaet sendes kommunen som behandler søknadene iht. fastsatte retningslinjer:
 

 

For utbetaling/delutbetaling av bevilget tilskudd, må regnskapssammendrag fylles ut og sendes kommunen sammen med kopi av faktura(ene) fra entreprenøren.

Regnskapssammendrag
Be om utbetaling for skogsveianlegg 

 

Tilskudd til drift

Det kan også søkes tilskudd til drift med taubane, hest eller vekslende driftssystem (fløting, lekter, m.v.).

 

Direktoratets informasjon om ordningen

 

Søknad 

Du søker tilskudd via landbruksdirektoratets digitale søknadsportal, 

 

Dersom du ikke ønsker å søke digitalt, kan du søke på skjema

Søknadsskjema må fylles ut og sendes kommunen.

 

 

 

Kontaktinformasjon

Terje Flaten
Rådgiver for skog og næring
E-post
Telefon 41 20 12 13