Ferdigattest og brukstillatelse

Når et søknadspliktig tiltak er avsluttet og du skal ta det i bruk, må du skaffe en ferdigattest. Dersom det gjenstår mindre vesentlig arbeid, kan du søke om midlertidig brukstillatelse.

Slik søker du

Søknaden om ferdigattest må sendes inn av den som har søkt om byggetillatelse senest 3 uker før planlagt ferdigstillelse.
Søknad om ferdigattest. (pdf)
Søknad om midlertidig brukstillatelse. (pdf)

Registrering av små byggetiltak

Byggetiltak som ikke krever søknad må registreres når de er ferdig.

Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt

Velg om du skal markere et tilbygg eller et frittstående bygg, og marker hvor på eiendommen du har satt opp bygget. Trykk "neste" for å legge inn mer informasjon.

Informasjon som du må legge inn:

  • Gårdsnummer og bruksnummer på eiendommen
  • Hvor stor bygningen er
  • Når bygningen var ferdig

Hva koster det?

I oversikten over byggesaksgebyrer finner du også pris for søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.

Kontaktinformasjon

Kai Langmyrbråten Sevik
Saksbehandler for byggesak og eiendomsskatt
E-post
Telefon 47 71 43 09

Vi anbefaler at du ringer og avtaler en tid dersom du ønsker et møte med saksbehandler.