Oljetanker

Forbud fra 01.01.2020

Stortinget har bestemt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. Hensikten er å redusere utslipp av klimagasser. Forbudet gjelder fra 01.01.2020, men innebærer noen unntak for visse typer bygninger (bl.a. hytter).

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

 

Risiko for lekkasje

Lekkasjer fra oljetankene kan skade natur- og miljøressurser, samt medføre store økonomiske kostnader. Det skal lite olje til før grunnvann ikke lengre kan brukes som drikkevann. Videre er oljetankene ofte plassert tett på bolig. Olje som lekker ut i grunnen vil kunne trekke inn i grunnmur og kjellergulv. Det er ofte størst risiko knyttet til de nedgravde oljetankene, da tankeier ikke selv kan se hvilken tilstand tanken er i. Da kan også lekkasjer pågå over lengre tid, og i større omfang, før de oppdages. Tankene inneholder dessuten mye restolje – også etter at de er "fyrt tomme".

Tankeiers plikt til å forebygge

I Forurensningsloven § 7 står det generelle forbudet mot forurensning som gjelder alle. Dette innebærer at ingen må ha eller gjøre noe som kan medføre fare for forurensning. Tankeier har derfor plikt til å forebygge lekkasjer og rydde opp i eventuell forurensning som oppstår. Det anbefales at man vurderer å fjerne tankene på en forsvarlig måte, se veiledning her: http://oljefri.no/