Grensepåvisning

Hvis grensemerkene for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Slik bestiller du

Ta ut et situasjonskart og tegn grenser til ønsket justert areal inn på dette kartet. 
Fyll ut skjema for rekvisisjon for oppmålingsforretning, og legg ved kartet som vedlegg.
 

Hva koster det?

Du må betale for tiden oppmålingsenheten bruker, pluss transport og merkemateriell.

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven i Vegårshei kommune

Kontaktinformasjon

Agnar Tore Vaaje
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 37 17 02 24
Mobil 48 99 56 24