Betalingsgebyr for plansaker

Betalingsgebyr for plansaker (plan- og bygningsloven) vedtas i kommunestyrets budsjettmøte i desember hvert år. Prisene kalles også gebyrregulativ.

Her er listen med alle betalingssatser innen plan- og bygningsloven.

Behandlingsgebyr for plansaker per 1.1.2020
Behandlingsgebyr for plansaker
Gebyr / tiltak Pris
For behandling av (private) forslag til regulerings- og bebyggelsesplaner og av vesentlige endring av reguleringsplan eller kommuneplan. 42.975,-
I tillegg betales det per tomt eller enhet 1437,-
For mindre endring av regulerings-, kommune-, eller bebyggelsesplaner 14325,-
For små endring av regulerings- eller bebyggelsesplaner 2867,-

 

Fakturering av gebyr

Gebyr gjelder saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll samt tilsyn. Alle gebyrer utstedes til tiltakshaver.

Behandlingsgebyret faktureres når planen/planendringen mottas for behandling.

Gebyret beregnes etter de satsene som gjelder på det tidspunktet saken er mottatt (innregistreringsdato høringsutkast) av kommunen. Gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrenter.

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Rådgiver plan
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716