Betalingsgebyr for plansaker

Betalingsgebyr for plansaker (plan- og bygningsloven) vedtas i kommunestyrets budsjettmøte i desember hvert år. Prisene kalles også gebyrregulativ.

Her er listen med alle betalingssatser innen plan- og bygningsloven.

Behandlingsgebyr for plansaker
Gebyr / tiltak Pris
For behandling av (private) forslag til reguleringsplaner og av vesentlige endring av reguleringsplan. 45.150-
I tillegg betales det per tomt eller enhet 1548,-
For mindre endring av regulerings-, kommune-, eller bebyggelsesplaner 15050,-
For små endring av regulerings- eller bebyggelsesplaner 3010,-
Behandlingsgebyr for plansaker per 1.1.2022

 

Fakturering av gebyr

Gebyr gjelder saksbehandling, godkjenning av ansvarlige, dokumentkontroll samt tilsyn. Alle gebyrer utstedes til tiltakshaver.

Behandlingsgebyret faktureres når planen/planendringen mottas for behandling.

Gebyret beregnes etter de satsene som gjelder på det tidspunktet saken er mottatt (innregistreringsdato høringsutkast) av kommunen. Gebyr forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr og forsinkelsesrenter.