Kommunal planstrategi

Kommunestyret i Vegårshei kommune har i sak PS 110/16 den 13.12.2016 vedtatt ”Kommunal Planstrategi 2016-2019 for Vegårshei kommune” ihht. Plan– og bygningslovens § 10-1.

Formålet med kommunens Planstrategi er å klargjøre hvilke planer kommunen bør utarbeide, rullere, videreføre eller oppheve for å oppnå ønsket utvikling de kommende år. Planstrategien skal fokusere på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. 

Den første kommunale planstrategien for Vegårshei kommune ble vedtatt i 2012. Denne ble oppdatert i 2015 og 2016.

 

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Rådgiver plan
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716