Årsberetning og regnskap

Til grunn for årsberetning ligger Vegårshei kommunes visjon og verdier. Årsberetningen forteller deg hva kommunen produserte av tjenester, kvaliteten på tjenestene, og hvordan ressursene ble brukt det foregående året opp mot målene som er vedtatt.

Regnskap og årsberetning er en viktig del av årsoppgjøret og kommunens plansystem. 

2022

Vedtatt av kommunestyret 23.05.23

2021

Vedtatt av kommunestyret 24.05.22

2020

Vedtatt av kommunestyret 18.05.21

2019

Vedtatt av kommunestyret 19.05.20

2018

2017

2016