Økonomiplan og budsjett

Budsjett og økonomiplan skal vise hva som planlegges for kommende driftsår, og vise hva som planlegges for kommende 4 års planperiode. Budsjett og økonomiplanen henger sammen med kommunens styringskort.

Kommunestyret vedtar endelig budsjett og økonomiplan i desembermøte.

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 - presentert 08.11.21 og justert 29.11.21

 

Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 - vedtatt 08.12.20

Vedlegg til årsbudsjett 2021 og økonomiplan (handlingsprogram)2021 - 2024 (PDF, 4 MB)

Tidligere økonomiplaner og budsjett

Vedlegg til årsbudsjett 2020 og økonomiplan (handlingsprogram)2020 - 2023 2020 (PDF, 3 MB)

 

Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 (vedtatt 12.12.17) (PDF, 4 MB)

Økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 (vedtatt 14.12.16) (PDF, 3 MB)

Økonomiplan 2016 - 2019 og årsbudsjett 2016 (vedtatt 15.12.15) (PDF, 2 MB)