Årsbudsjett og økonomiplaner

Budsjett og økonomiplan skal vise hva som planlegges for kommende driftsår, og vise hva som planlegges for kommende 4 års planperiode. Budsjett og økonomiplanen henger sammen med kommunens styringskort.

Kommunestyret vedtar endelig budsjett og økonomiplan i desembermøtet.

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Blir publisert etter at kommunedirektøren har lagt fram forslaget for kommunestyret 07.11.2023

 

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 - vedtatt 13.12.22

Tidligere økonomiplaner og budsjett

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016