Økonomiplan og budsjett

Budsjett og økonomiplan skal vise hva som planlegges for kommende driftsår, og vise hva som planlegges for kommende 4 års planperiode. Budsjett og økonomiplanen henger sammen med kommunens styringskort.

Kommunestyret vedtar endelig budsjett og økonomiplan i desembermøtet.

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 - 08.11.22

Høringsinnspill

 

 

Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 - vedtatt 14.12.21

Tidligere økonomiplaner og budsjett

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016