Strategi

Enhetenes strategidokument for det enkelte tjenesteområde utarbeides årlig og tar utgangspunkt i kommunens hovedmålsetning og satsingsområder i den overordnede strategien, samt kommunens verdier. I det enkelte tjenesteområdes plan presenteres:

  • målsettinger
  • tiltak i henhold til vedtatt økonomiplan og budsjett
  • Ønsket resultat

Strategi for 2022

Tidligere styringskort