Økonomiplan og budsjett

Budsjett og økonomiplan skal vise hva som planlegges for kommende driftsår, og vise hva som planlegges for kommende 4 års planperiode. Budsjett og økonomiplanen henger sammen med kommunens styringskort.

Kommunestyret vedtar endelig budsjett og økonomiplan i desembermøte.

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 - presentert i kommunestyremøtet 05.11.19

 

Gjeldende økonomiplan for 2019 - 2022 og årsbudsjett 2019

Vedtatt av kommunestyret den 11. desember 2018

Økonomiplan (2018-2021) og budsjett (2018) 


Tidligere økonomiplaner og budsjett

Økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 (vedtatt 14.12.16) (PDF, 3 MB)

Økonomiplan 2016 - 2019 og årsbudsjett 2016 (vedtatt 15.12.15) (PDF, 2 MB)