Styringskort

Enhetenes styringskort for det enkelte tjenesteområde utarbeides årlig og tar utgangspunkt i kommunens hovedmålsetning og satsingsområder i det overordnede styringskortet, samt kommunens verdier. I det enkelte tjenesteområdes plan presenteres:

  • målsettinger
  • tiltak i henhold til vedtatt økonomiplan og budsjett
  • Ønsket resultat

Styringskort for 2020

Tidligere styringskort