Kontaktinformasjon

Marit Henriksen
Enhetsleder Helse og Omsorg
E-post
Telefon 976 29 649
Maja Jørgensen
Enhetsleder NAV og oppfølging
E-post
Telefon 908 90 972
Mobil 908 90 972