Kontaktinformasjon

Ingunn Lund
Enhetsleder/rektor og konstituert enhetsleder for helse og omsorg
E-post
Telefon 37 16 86 02
Mobil 909 61 709