Reguleringsplaner under abeid / på høring

Reguleringsplaner som er under arbeid eller som ligger ut på høring

Planer under arbeid: høringer og vedtak
Plan Ny plan / endring Status Kommentar
Reguleringsplan Eidet Ny plan pågående planarbeid
Reguleringsplan E18 Tvedestrand-Bamble Ny plan
Kulturminneplan Vegårshei kommune (kommunedelplan) Ny plan Under arbeid kommunal plan

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Rådgiver for samfunnsplanlegging og folkehelse
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716