Reguleringsplaner under abeid / på høring

Reguleringsplaner som er under arbeid eller som ligger ut på høring

Planer under arbeid: høringer og vedtak
Plan Ny plan / endring Status Kommentar
Reguleringsplan Ufsvatn Endring Høring til 27.5.21
Reguleringsplan Tjennheia (.PDF, 855 kB) Små endringer vedtatt (administrativt)
Reguleringsplan Ubergsmoen Mindre endring vedtatt 16.3.21
Reguleringsplan E18 Dørdal-Tvedestrand Ny plan Oppstart Interkommunal plan
Planstrategi ny Vedtatt 3.11.20 kommunal
Folkehelseoversikt 2020-2023 revidert Vedtatt 3.11.20 kommunal
Reguleringsplan Vegårshei sentrum endring VEDTATT 02.6.20 kommunal plan
Reguleringsplan Tjennheia Ny plan VEDTATT 19.5.20 privat plan boligfelt
Kulturminneplan Vegårshei kommune (kommunedelplan) Ny plan Under arbeid kommunal plan

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Rådgiver for samfunnsplanlegging og folkehelse
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716