Reguleringsplaner under abeid / på høring

Reguleringsplaner som er under arbeid eller som ligger ut på høring

Planer under arbeid: høringer og vedtak
Plan Ny plan / endring Status Kommentar
Detaljregulering for E18 Tvedestrand - Gjerstad (del av tidligere planforslag for E18 Tvedestrand - Bamble) Ny plan
Reguleringsplan Eidet Ny plan pågående planarbeid
Reguleringsplan E18 Tvedestrand-Bamble Ny plan
Kulturminneplan Vegårshei kommune (kommunedelplan) Ny plan Under arbeid kommunal plan