Reguleringsplaner under abeid / på høring

Reguleringsplaner som er under arbeid eller som ligger ut på høring

Planer under arbeid: høringer og vedtak
Plan Ny plan / endring Status Kommentar
Reguleringsplan sentrum Mindre endring vedtatt høring til 28. mai
Reguleringsplan Tjennheia Ny plan Under arbeid privat plan boligfelt
Reguleringsplan Nesstranda Ny plan Vedtatt privat plan hyttefelt
Reguleringsplan Kjørkeliheia Ny plan Under arbeid kommunal / privat plan
Kommuneplan rullering Rullering Behandling 24.9 og 8.10 kommunal plan
Kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad Ny regional plan vedtatt 24.9.19 interkommunalt samarbeid
Kulturminneplan Vegårshei kommune (kommunedelplan) Ny plan Under arbeid kommunal plan

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Rådgiver plan
E-post
Telefon 37 17 02 35
Mobil 945 05 716