Skole

Foresatt Appen - "Min Skole"

Vi har startet å bruke Visma Flyt Skole sin foresatt - app "Min Skole" som kommunikasjonskanal mellom hjem og skole. Alle meldinger som sendes mellom skolen og foresatte via foresatt-appen "Min Skole", loggføres på elevens meldingsfane i Visma Flyt Skole.

Les mer om Visma Flyt skole - "Min Skole" appen og hvordan du tar den i bruk.