Skole

Skolen gjenåpner for elever fra 5. - 10. trinn i løpet av uke 20.
Det vil komme mer informasjon om hvordan dette skal organiseres.

Foresatte får beskjed om det som gjelder for sitt barn. 

 

Hold dere oppdatert angående kommunens tiltak for barnehage og skole på egne sider.