Vegårshei skule

Vegårshei skule ligger i Myra sentrum i nær tilknytning til kunstgressbanen og Vegårshei ski- og aktivitetssenter.

Skolen er en 1 - 10 skole og har ca. 300 elever, fordelt på 13 klasser. Personalet består av  34 pedagoger, 11 fagarbeidere og 2 lærlinger.

Av funksjoner har skolen: rektor, 2 undervisningsinspektører, spesialpedagogisk koordinator, rådgiver, sosiallærer og kontorkonsulent.

Kontaktinformasjon til ansatte

Kontaktinformasjon

Vegårshei skule og SFO
Telefon 479 07 850

 

Telefon SFO
479 07 850

Besøksadresse
Skoleveien 10
4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

E - post til skolen

Enhetsleder/rektor
Ingunn Lund