Vegårshei skule

Vegårshei skule ligger i Myra sentrum i nær tilknytning til kunstgressbanen og Vegårshei ski- og aktivitetssenter.

Skolen er en 1 - 10 skole og har ca. 300 elever. Personalet består av  35 pedagoger, 9 fagarbeidere og 2 lærlinger.

Av funksjoner har skolen: rektor, 2 undervisningsinspektører, spesialpedagogisk koordinator, rådgiver, sosiallærer og kontorkonsulent.

Kontaktinformasjon til ansatte

Kontaktinformasjon

Vegårshei skule og SFO
Telefon 37 16 86 00

Besøksadresse
Skoleveien 10
4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

E - post til skolen

Rektor
Raine Alvestad