Permisjon

Når det er forsvarlig, kan skolen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil 2 uker (Opplæringsloven §2-11). Dersom elever skal ha fri utenom skolens ferier i mere en to skoledager må det søkes om fri.

Søknads sendes inn ved pålogging i Visma Flyt skole.

Spørsmål om fri opptil to skoledager kan avtales med kontaktlærer.

Hjemmene må i størst mulig grad planlegge reiser og lignende slik at skoleåret ikke reduseres og læringsarbeidet svekkes.