Elevråd

Alle skoler skal ha et elevråd. Elevrådet er elevenes demokratiske organ, et verktøy for å bli hørt som gruppe. Skoleledelsen har plikt til å ta elevrådssaker på alvor.

Elevrådet på mellomtrinnet 2019/2020:

Elevråd - mellomtrinnet
Medlem Represenerer
Savit Ohanyan 7. klasse
Kamilla P. Myra 7. klasse
Ole Martin Heen Espeland 6. klasse
Therese Lindtveit 6. klasse
Nora Fasseland Myhre 5. klasse
Knut Askeland Moland 5. klasse

 

Voksenkontakt Bengt Adeler


Elevrådet på ungdomstrinnet 2019/2020

Elevråd - ungdomstrinnet
Medlem Representerer
David Lines (8B) 8. trinn
Elise Songe Bakken (8B) 8. trinn
Anna Bjorvatten (8A) 8. trinn
Halvor Bjorkjenndal (8A) 8. trinn
Trym Vegerstøl (Nestleder) 9. trinn
Anna Emilie Løwe 9. trinn
Magnus Løwe (Leder) 10. trinn
Maja Esperås 10. trinn

 

Voksenkontakt Bjørn Helge Dale