Elevråd

Alle skoler skal ha et elevråd. Elevrådet er elevenes demokratiske organ, et verktøy for å bli hørt som gruppe. Skoleledelsen har plikt til å ta elevrådssaker på alvor.

Elevrådet på mellomtrinnet 2018/2019:

Elevråd - mellomtrinnet
Medlem Represenerer
David Lindtveit Lines (Leder) 7. klasse B
Marthe Strand (Nestleder) 7. klasse B
Regine Bergan 5. klasse
Olve Myre 5. klasse
Stian Sveigane 6. klasse
Olav Bergan 6. klasse
Oda Henriksen 7. klasse A
Tobias Bjorvatten 7. klasse A


Elevrådet på ungdomstrinnet 2018/2019

Elevråd - ungdomstrinnet
Medlem Representerer
Edgar H Kachatryan 8. trinn
Tomine Simonstad 8. trinn
Johanne Tveiten 9. trinn
Magnus Stand 9. trinn
Katrine Lindtveit 10. trinn
Christian Lines 10. trinn