Elevråd

Alle skoler skal ha et elevråd. Elevrådet er elevenes demokratiske organ, et verktøy for å bli hørt som gruppe. Skoleledelsen har plikt til å ta elevrådssaker på alvor.

Elevrådet på mellomtrinnet 2019/2020:

Elevråd - mellomtrinnet
Medlem Represenerer
Thomas C. Rugnes 7. klasse
Amelia Myre Dale 7. klasse
Miriam Songe Aasnes 6. klasse
Alexander Krunic 6. klasse
Alexander S. Bjorvatten 5. klasse
Tone Songe Bakkenn 5. klasse
Ivar Endal Flaten 5. klasse
Silje Dalshov Pedersen 5. klasse

 

Voksenkontakt Bengt Adeler


Elevrådet på ungdomstrinnet 2019/2020

Elevråd - ungdomstrinnet
Medlem Representerer
Sunniva M. Selås 8. trinn
Bendik Simonstad 8. trinn
David Haugenes 9. trinn
Tora Emilie Nordahl 9. trinn
Anna Emilie Løwe 10. trinn
Tor Myhre 10. trinn

 

Voksenkontakt Bjørn Helge Dale