FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Ved spørsmål om eller til FAU

Enhetsleder/rektor Ingunn Lund

eller

FAU-leder Aslaug Lia Pettersen

FAU ved Vegårshei Skule består av 10 medlemmer (skoleår 2017 - 2018)

FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg
Navn Klassetrinn Telefonnummer
Aslaug Lia Pettersen (leder) 3. klasse 476 78 111
Hannelore Karlsen (nestleder) 6. klasse 924 62 619
Anne Standal (sekretær) 1. klasse 995 07 742
Kai Roger Songedal (kasserer) 2. klasse 906 95 541
Carolina M. Moland 4. klasse 915 74 763
Karianne Halvorsen Bjørnstad 5. klasse 957 02 196
Alf Eivind Myren 7. klasse 416 88 582
Lilli Marlen Nygren 8. klasse 463 04 454
Kjell Esperås 9. klasse 916 25 802
Chantal van der Linden 10. klasse 945 05 716