Oversikt over medlemmer i Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget

Alle grunnskoler skal ha et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal etter opplæringsloven bestå av:

2 representanter fra undervisningspersonalet
1 representant fra øvrige ansatte
2 representanter fra FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg)
2 representanter fra elevene
2 representanter fra kommunen, der den ene skal være rektor

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som angår skolen.

På Vegårshei er samarbeidsutvalget også tillagt å være skolemiljøutvalg og brukerutvalg for enheten i forbindelse med kommunens årlige budsjettprosess.

Medlemmer i SU 2018/2018

Samarbeidsuvalg - SU
Medlem Represenerer
Arndt Sverre Moland (leder) Andre anatte
Ingunn Lund (sekretær) Enhetsleder/rektor
May Britt Ausel Lærere
Anne Sofie Halvorsen Lærere
Terje Flaten Foresatte SFO
Hannelore Karlsen FAU
Aslaug Lia Pettersen FAU
Lars Reier Heen Espeland Elevrådet mellomtrinn
Ola Kristen Haugland Selås Elevrådet ungdomstrinn
Arild Flaten Politikere