Oversikt over medlemmer i Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget

Alle grunnskoler skal ha et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal etter opplæringsloven bestå av:

2 representanter fra undervisningspersonalet
1 representant fra øvrige ansatte
2 representanter fra FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg)
2 representanter fra elevene
2 representanter fra kommunen, der den ene skal være rektor

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som angår skolen.

På Vegårshei er samarbeidsutvalget også tillagt å være skolemiljøutvalg og brukerutvalg for enheten i forbindelse med kommunens årlige budsjettprosess.

Medlemmer i SU 2018/2018

Samarbeidsuvalg - SU
Medlem Represenerer
Arndt Sverre Moland (leder) Andre anatte
Ingunn Lund (sekretær) Enhetsleder/rektor
Mar K. Ganerud Lærere
Bjørn Helge Dale Lærere
Margrethe Røer Foresatte SFO
Lisbeth Songe Åsnes FAU
Davit Ohanyan Elevrådet mellomtrinn
Magnus Løwe Elevrådet ungdomstrinn
Carolina Moland Politikerne