Oversikt over medlemmer i Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget

Alle grunnskoler skal ha et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal etter opplæringsloven bestå av:

2 representanter fra undervisningspersonalet
1 representant fra øvrige ansatte
2 representanter fra FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg)
2 representanter fra elevene
2 representanter fra kommunen, der den ene skal være rektor

Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som angår skolen.

På Vegårshei er samarbeidsutvalget også tillagt å være skolemiljøutvalg og brukerutvalg for enheten i forbindelse med kommunens årlige budsjettprosess.

Medlemmer i SU 2020/21

Samarbeidsuvalg - SU
Medlem Represenerer
Arndt Sverre Moland (leder) Andre anatte
Raine Alvestad Konstituert enhetsleder/rektor
Mar K. Ganerud Lærere
Bjørn Helge Dale Lærere
Marit Christine Olsen Foresatte SFO
Alfhild Kristensen FAU
Silje H. Værland FAU
Elevrådet mellomtrinn
Anna Emilie Løwe Elevrådet ungdomstrinn
Carolina Moland Kommunestyret