Referater - Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget - SU/SMU - Vegårshei skule og SFO

Referater samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg (SU/SMU) 2020/2021
Tittel Publisert Type
Samarbeidsutvalget Vegårshei skule - referat 21.10.20

04.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat SU møte skolen 211020.pdf
Samarbeidsutvalget Vegårshei skule - referat 10.02.21

04.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat fra SU_SMU møte 100221.pdf

 

Referater samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg (SU/SMU) 2019/2020
Tittel Publisert Type
Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget - referat 06.05.19

Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget Vegårshei skule - referat 06.05.19

04.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned referat SU og SMU 060519.pdf
Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget - referat 13.11.19

04.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat SU møte 131119.pdf