Årshjul

Årshjulet må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider

  • Foreldresamtaler/konferansetimer skal avholdes minst èn gang pr. halvår.
  • Elevsamtaler skal avholdes minst èn gang pr. halvår.
  • Det vil komme minst èn uanmeldt brannøvelse hvert halvår.
  • Tentamen og prøvemuntlig for u-trinnet blir bestemt på første trinnmøte for u-trinnet.
  • Ansatte plikter å holde seg oppdatert over frister og gjøremål.
  • Årshjulet får hver medarbeider senest ved skoleårets start.

Årshjul 2019 - 2020 (PDF, 435 kB)