Utdanningsvalg

I løpet av tre år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være med på å forberede deg som elev på valg av videregående opplæring og ulike karrierer.

På Vegårshei skule organiseres faget ved at alle trinnene på ungdomsskolen har 1 time per uke i faget. Det er skolens rådgiver som underviser i dette på alle trinn.

Veiledningssider som kan hjelpe deg med valg for videre opplæring

Kontaktinformasjon

Bjørn Helge Dahle
Pedagogisk personale/ Rådgiver
E-post
Telefon 90 69 76 11