SFO

SFO - opptak 2021

Det innføres 5 dagers skoleuke for alle elever fra neste skoleår. Mandag og onsdag vil elvene på 1. - 4. trinn slutte på skolen kl. 11:30.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 15. mars

ALLE som skal ha SFO plass fra høsten må søke (både de som skal fortsette å ha plass og de som skal ha ny plass). 

Søknadsskjema i Visma krever pålogging.  Mer informasjon om pålogging i Visma se menypunkt "Visma flyt skole".

Fra høsten blir det nye satser og timeberegning for opphold.