Kontaktinformasjon SFO

Telefon

37 16 86 11 (basen)
37 16 86 16 (kontor)

Send SMS til SFO:

Legg inn nummer

Besøksadresse

Skoleveien 10, 4985 Vegårshei

Postadresse

Molandsveien 11. 4985 Vegårshei

Ledere for SFO

Berit Thorvaldsen

Arndt Sverre Moland

Kontaktinformasjon

Vegårshei skule og SFO
Telefon 479 07 850

 

Telefon SFO
479 07 850

Besøksadresse
Skoleveien 10
4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

E - post til skolen

Enhetsleder/rektor
Ingunn Lund