SFO - Skolefritidsordning

Hva tilbyr vi?

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Alle barn i målgruppen (1. – 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i SFO. Opptak av barn til SFO, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor. Barnet beholder plassen til og med 4.klasse, eller til plassen sies opp.

SFO er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Slik søker du

Du søker om SFO plass via Visma flyt (krever pålogging)

 

Endre eller si opp SFO plassen

Du endrer eller sier opp SFO plass via Visma flyt (krever pålogging)

Oppsigelse av plass er virksom en måned etter at den er sendt inn, regnet fra den 1. hver måned. Som hovedregel blir ikke oppsigelse av plass innvilget etter 1. april.

Søknadsfrist

Du kan søke plass hele året men 1. mars er søknadsfrist for hovedopptaket som gjelder plasser fra nytt skoleår. SFO starter opp 1. august.

Pris for SFO plass

Fra 1. august 2020 innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for 1.-2. trinn for familier med lav inntekt.og gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov. Les mer om dette i Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova.

Betalingssatser for SFO opphold.

Kontaktinformasjon

SFO (basen)
Telefon 37 16 86 27
Mobil 479 07 850
Arndt Sverre Moland
SFO - leder
E-post
Telefon 37 16 86 16
Mobil 480 50 052
Vegårshei skule og SFO
Telefon 37 16 86 00

Besøksadresse
Skoleveien 10
4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

E - post til skolen

Rektor
Raine Alvestad

Åpningstider

Mandag:07:00-09:00 og 11:30-16:30
Tirsdag:07:00-09:00 og 14:40-16:30
Onsdag: 07:00-09:00 og 11:30-16:30
Torsdag: 07:00-09:00 og 14:40-16:30
Fredag: 07:00-09:00 og 14:40-16:30