SFO - Skolefritidsordning

Hva tilbyr vi?

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Alle barn i målgruppen (1. – 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i SFO. Opptak av barn til SFO, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor. Barnet beholder plassen til og med 4.klasse, eller til plassen sies opp.

SFO er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Slik søker du

Du søker om SFO plass via Visma flyt (krever pålogging)

 

Endre eller si opp SFO plassen

Du endrer eller sier opp SFO plass via Visma flyt (krever pålogging)

Oppsigelse av plass er virksom en måned etter at den er sendt inn, regnet fra den 1. hver måned. Som hovedregel blir ikke oppsigelse av plass innvilget etter 1. april.

Søknadsfrist

Du kan søke plass hele året men 1. mars er søknadsfrist for hovedopptaket som gjelder plasser fra nytt skoleår. SFO starter opp 1. august.

Pris for SFO plass

Betalingssatser for SFO opphold.

Kontaktinformasjon

Vegårshei skule og SFO
Telefon 479 07 850

 

Telefon SFO
479 07 850

Besøksadresse
Skoleveien 10
4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

E - post til skolen

Enhetsleder/rektor
Ingunn Lund

 

Åpningstider

Mandag:07:00-09:00 og 14:40-16:30
Tirsdag:07:00-09:00 og 14:40-16:30
Onsdag: 07:00-16:30
Torsdag: 07:00-09:00 og 14:40-16:30
Fredag: 07:00-09:00 og 14:40-16:30