Pris på SFO plass

Fra 1. august 2020 innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for 1.-2. trinn for familier med lav inntekt.og gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov. Les mer om dette i Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova.

Det beregnes søskenmoderasjon når familien har flere barn i SFO.

Barn nr. 2 får 20% moderasjon, barn nr. 3 og flere får 40% moderasjon. Dersom barna har forskjellig oppholdstid regnes det barnet som har størst oppholdstid som barn nr. 1. -

De foresatte som benytter SFO mandag, tirsdag, torsdag eller fredag i skolens ferier, vil få kr.100,- i tilleggsregning per dag.

Priser på SFO plass
Fast oppholdstid/dag per uke Pris per måned Matpenger per måned
1 dag kort 450,- 60,-
2 dager kort 900,- 60,-
3 dager kort 1250,- 100,-
4 dager kort 1600,- 100,-
1 dag lang 800,- 60,-
1 dag kort / 1 dag lang 1200,- 100,-
2 dager kort / 1 dag lang 1600,- 100,-
3 dager kort / 1 dag lang 1950,- 100,-
4 dager kort / 1 dag lang 2200,- 100,-
Kjøpe av enkeltdag 270,- ingen søskenmoderasjon inkl. mat

 

Priser på SFO fra 01.08.21

Det innføres 5 dagers skoleuke for alle elever fra neste skoleår. Mandag og onsdag vil elvene på 1. - 4. trinn slutte på skolen kl. 11:30.

Priser på SFO fra 01.08.21
Fast oppholdstid Pris per måned Matpenger per måned
Full plass, over 12 t. Kr. 2400,- Kr. 200,-
Halv plass 0-12 t. Kr. 1400,- kr. 200,-
Kjøp av enkeltdager Kr. 270,- (per dag)