Pris på SFO plass

Fra 1. august 2020 ble det etter søknad innført redusert foreldrebetaling i SFO for familier med lav inntekt. og gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov. Les mer om dette i Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova.

Det beregnes søskenmoderasjon når familien har flere barn i SFO.

Barn nr. 2 får 20% moderasjon, barn nr. 3 og flere får 40% moderasjon. Dersom barna har forskjellig oppholdstid regnes det barnet som har størst oppholdstid som barn nr. 1. -

Priser på SFO fra 01.08.21

Mandag og onsdag vil elvene på 1. - 4. trinn slutte på skolen kl. 11:30.

Priser på SFO fra 01.08.21
Fast oppholdstid Pris per måned Matpenger per måned
Full plass, over 12 t. Kr. 2400,- Kr. 200,-
Halv plass 0-12 t. Kr. 1400,- kr. 200,-
Kjøp av enkeltdager Kr. 270,- (per dag)