Pris på SFO plass

Priser på SFO fra 01.08.21

Mandag og onsdag vil elvene på 1. - 4. trinn slutte på skolen kl. 11:30.

Priser på SFO per 01.01.23
Fast oppholdstid Pris per måned Matpenger per måned
Full plass 1. trinn, over 12 t. kr. 1000,- Kr. 200,-
Full plass, 2. trinn og oppover, over 12 t. Kr. 2400,- Kr. 200,-
Halv plass 0-12 t. Kr. 1400,- kr. 200,-
Kjøp av enkeltdager Kr. 270,- (per dag)

Det beregnes søskenmoderasjon når familien har flere barn i SFO

Barn nr. 2 får 20% moderasjon, barn nr. 3 og flere får 40% moderasjon. Dersom barna har forskjellig oppholdstid regnes det barnet som har størst oppholdstid som barn nr. 1. -

Gratis SFO for elever på 1. trinn

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt inntil 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Nye forskrifter i tråd med den nye ordningen skal etter planen fastsettes til sommeren. Ordningen skal gjelde fra skoleåret 2022/2023. Vi vil endre våre vedtekter for SFO, i løpet av våren 2022.  

11 måneders tilbudet er ikke inkludert i gratis kjernetid. Man kan da eventuelt kjøpe enkeltdager.
 
For at foresatte av barn på 1.trinn skal få med seg denne endringen, har vi utsatt søknadsfristen for denne gruppen til 1. april 2022

Redusert betaling for husholdninger som har lav årsinntekt

Dette gjelder for alle årstrinn fra 01.08.21 Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens samlede personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrert partnere og samboere. Når samboer ikke er foreldre til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

Dersom foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husholdningen der barnet har folkeregistrert adresse legges til grunn. Husholdningens skattepliktige inntekter skal dokumenteres i søknaden, herunder også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.  Søknad om redusert betaling skjer via Visma Flyt Skole.

Vedtakene gjelder fra den 1. i måneden etter det er søk