Pris på SFO plass

Priser på SFO fra 01.08.21

Mandag og onsdag vil elvene på 1. - 4. trinn slutte på skolen kl. 11:30.

Priser på SFO per 01.01.23
Fast oppholdstid Pris per måned Matpenger per måned
Full plass 1. trinn, over 12 t. kr. 1000,- Kr. 200,-
Full plass, 2. trinn og oppover, over 12 t. Kr. 2400,- Kr. 200,-
Halv plass 0-12 t. Kr. 1400,- kr. 200,-
Kjøp av enkeltdager Kr. 270,- (per dag)

Priser på SFO per 01.01.23

Priser på SFO per 01.01.23
Fast oppholdstid Pris per måned Matpenger per måned
Full plass 1. trinn, over 12 t. kr. 1000,- Kr. 200,-
Full plass, 2. trinn og oppover, over 12 t. Kr. 2400,- Kr. 200,-
Halv plass 0-12 t. Kr. 1400,- kr. 200,-
Kjøp av enkeltdager Kr. 270,- (per dag)

Det beregnes søskenmoderasjon når familien har flere barn i SFO

Barn nr. 2 får 20% moderasjon, barn nr. 3 og flere får 40% moderasjon. Dersom barna har forskjellig oppholdstid regnes det barnet som har størst oppholdstid som barn nr. 1. 

Gratis SFO for elever på 1. trinn

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt inntil 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Nye forskrifter i tråd med den nye ordningen ble fastsatt sommeren 2022. Ordningen gjelder fra skoleåret 2022/2023. Vi endret våre vedtekter for SFO våren 2022.  

11 månederstilbudet er ikke inkludert i gratis kjernetid. Man kan da eventuelt kjøpe enkeltdager.

 

Redusert betaling for husholdninger som har lav årsinntekt

Dette gjelder for alle årstrinn fra 01.08.21 Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens samlede personinntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrert partnere og samboere. Når samboer ikke er foreldre til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

Dersom foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husholdningen der barnet har folkeregistrert adresse legges til grunn. Husholdningens skattepliktige inntekter skal dokumenteres i søknaden, herunder også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.  Søknad om redusert betaling skjer via Visma Flyt Skole.

Vedtakene gjelder fra den 1. i måneden etter det er søk