SFO - årshjul - ferie og fridager

2023/2024

Årshjulet til SFO gir oversikt over ferie og fridager, inkludert planleggingsdager for SFO året.

Årshjul SFO - ferie og fridager 2023/24
Dato Fridag/aktivitet Informasjon
31. juli 2023 Første dag på SFO etter sommeren Velkommen!
14. og 15 august Planleggingsdager SFO stengt
Uke 40 Skolens høstferie SFO åpent
20. oktober Planleggingsdag SFO stengt
22. desember Siste skoledag før jul SFO åpent
2. januar 2024 Planleggingsdag SFO stengt
3. januar Første skoledag etter juleferien SFO åpent
Uke 8 Skolens vinterferie SFO åpent
27. mars Siste dag før påskeferiene SFO stenger kl. 12:00, og har stengt til og med 1. april
2. april Første dag etter påskeferien SFO åpent
1. mai SFO stengt
9. mai Kristi himmelfartsdag SFO stengt
10. mai Planleggingsdag SFO stengt
17. mai Nasjonaldag SFO stengt
20. mai 2. pinsedag SFO stengt
Juni Siste skoledag er torsdag 22 juni SFO åpent ut uke 26
Juli Sommerferie SFO stengt (uke 27,28,29 og 30) Første dag etter ferien blir 29.07.24

Vegårshei februar 2023

2024/2025

Årshjulet til SFO gir oversikt over ferie og fridager, inkludert planleggingsdager for SFO året. - FORSLAG - publiseres når det er klart.

Arndt Sverre Moland
SFO leder