SFO - årshjul - ferie og fridager

2019/2020

Årshjulet til SFO gir oversikt over ferie og fridager, inkludert planleggingsdager for SFO året.

Årshjul SFO - ferie og fridager
Dato Fridag/aktivitet Informasjon
1. august 2019 Første dag på SFO etter sommeren Velkommen!
14. og 15. august Planleggingsdager SFO stengt
Uke 40 Skolens høstferie SFO åpent
10. oktober Foreldremøte SFO Kl 18:00
18. oktober Planleggingsdag SFO stengt
20. desember Siste skoledag før jul SFO åpent
23. desember og 30. desember SFO åpent ( Blir mindre enn fem barn påmeldt blir SFO stengt.)
27. desember Planleggingsdag SFO stengt
2. januar 2020 SFO åpent
3. januar Planlegginsdag SFO stengt
6. januar Første skoledag etter juleferien SFO åpent
Uke 8 Vinterferie SFO åpent
Uke 15 Skolens påskeferie (6. - 13. april)
6, 7. og 8. april OBS! 8 april stenger vi kl. 12.00
14. april Første dag etter påskeferien SFO åpent
1. mai Offentlig høytidsdag SFO stengt
17. mai Nasjonaldag SFO stengt
21. mai Kristi himmelfartsdag SFO stengt
1. juni 2. pinsedag SFO stengt
Juni SFO har åpent ut juni. Siste skoledag er 19. juni
Juli Sommerferie SFO stengt