SFO - årshjul - ferie og fridager

2021/2022

Årshjulet til SFO gir oversikt over ferie og fridager, inkludert planleggingsdager for SFO året.

Årshjul SFO - ferie og fridager
Dato Fridag/aktivitet Informasjon
2. august 2021 Første dag på SFO etter sommeren Velkommen!
16 og 17. august Planleggingsdager SFO stengt
Uke 40 Skolens høstferie SFO åpent
14. oktober Foreldremøte SFO Kl 18:00
22. oktober Planleggingsdag SFO stengt
21. desember Siste skoledag før jul SFO åpent
22. desember til og med 23. desember SFO åpent ( Er det mindre enn fem barn påmeldt blir SFO stengt.)
3. januar 2022 Første skoledag etter juleferien SFO åpent
Uke 8 Vinterferie SFO åpent
Uke 15 Skolens påskeferie (11. april til og med 18. april) SFO åpent 11. og 12 april. og fram til kl. 12.00 13. april.
19. april Planleggingsdag SFO stengt
20. april Første dag etter påskeferien SFO åpent
17. mai Nasjonaldag SFO stengt
26. mai Kristi himmelfartsdag SFO stengt
27. mai Planleggingsdag SFO stengt
6. juni 2. pinsedag SFO stengt
Juni SFO har åpent ut juni. Siste skoledag er 22 juni
Juli Sommerferie SFO stengt

 

2022/2023

Årshjulet til SFO gir oversikt over ferie og fridager, inkludert planleggingsdager for SFO året

Årshjul SFO - ferie og fridager 2022/23
Dato Fridag/aktivitet Informasjon
1. august 2022 Første dag på SFO etter sommeren Velkommen!
15. og 16. august Planleggingsdager SFO stengt
Uke 40 Skolens høstferie SFO åpent
21. oktober Planleggingsdag SFO stengt
23. desember Siste skoledag før jul SFO åpent
2 januar 2023 Planleggingsdag SFO stengt
3. januar Første skoledag etter juleferien SFO åpent
Uke 8 Vinterferie SFO åpent
5. april Siste dag før påskeferiene SFO stenger kl. 12:00
11. april Første dag etter påskeferien SFO åpent
1. mai SFO stengt
17. mai Nasjonaldag SFO stengt
18. mai Kristi himmelfartsdag SFO stengt
19. mai Planleggingsdag SFO stengt
29 mai 2. pinsedag SFO stengt
Juni Siste skoledag er torsdag 22 juni SFO åpent ut uke 26
Juli Sommerferie SFO stengt (uke 27,28,29 og 30)

Vegårshei mars 2022

Arndt Sverre Moland
SFO leder