SFO - årshjul - ferie og fridager

2018/2019

Årshjulet til SFO gir oversikt over ferie og fridager, inkludert planleggingsdager for SFO året.

Årshjul 2018/2019

Årshjul SFO - ferie og fridager
Dato Fridag/aktivitet Informasjon
1. august 2018 Første dag på SFO etter sommeren Velkommen!
15. og 16. august 2018 Planleggingsdager SFO stengt
Uke 40 Skolens høstferie SFO åpent
19. oktober 2018 Planleggingsdag SFO stengt
21. desember 2018 Siste dag før jul. SFO har åpent 27. og 28. desember
2. januar 2019 Planleggingsdag SFO stengt
3. januar 2019 Første dag etter juleferien
Uke 8 2019 Vinterferie SFO åpent
Uke 16 2019 Skolens påskeferie. SFO har åpent 15. 16. og til kl. 12 onsdag 17. april.
24. april 2019 Første dag etter påskeferien
1. mai 2019 Offentlig høytidsdag SFO stengt
17. mai 2019 Nasjonaldag SFO stengt
30. mai 2019 Kristi himmelfartsdag SFO stengt
10. juni 2019 2. pinsedag SFO stengt
Juni 2019 SFO har åpent ut juni. Siste skoledag er 21. juni
Juli 2019 Sommerferie SFO stengt