SFO - årshjul - ferie og fridager

2020/2021

Årshjulet til SFO gir oversikt over ferie og fridager, inkludert planleggingsdager for SFO året.

Årshjul SFO - ferie og fridager
Dato Fridag/aktivitet Informasjon
2. august 2021 Første dag på SFO etter sommeren Velkommen!
16 og 17. august Planleggingsdager SFO stengt
Uke 40 Skolens høstferie SFO åpent
14. oktober Foreldremøte SFO Kl 18:00
22. oktober Planleggingsdag SFO stengt
21. desember Siste skoledag før jul SFO åpent
22. desember til og med 23. desember SFO åpent ( Er det mindre enn fem barn påmeldt blir SFO stengt.)
3. januar 2022 Første skoledag etter juleferien SFO åpent
Uke 8 Vinterferie SFO åpent
Uke 15 Skolens påskeferie (11. april til og med 18. april) SFO åpent 11. og 12 april. og fram til kl. 12.00 13. april.
19. april Planleggingsdag SFO stengt
20. april Første dag etter påskeferien SFO åpent
17. mai Nasjonaldag SFO stengt
26. mai Kristi himmelfartsdag SFO stengt
27. mai Planleggingsdag SFO stengt
6. juni 2. pinsedag SFO stengt
Juni SFO har åpent ut juni. Siste skoledag er 22 juni
Juli Sommerferie SFO stengt