SFO - årshjul - ferie og fridager

2020/2021

Årshjulet til SFO gir oversikt over ferie og fridager, inkludert planleggingsdager for SFO året.

Årshjul SFO - ferie og fridager
Dato Fridag/aktivitet Informasjon
3. august 2020 Første dag på SFO etter sommeren Velkommen!
14. og 15. august Planleggingsdager SFO stengt
Uke 40 Skolens høstferie SFO åpent
12. oktober Foreldremøte SFO Kl 18:00
16. oktober Planleggingsdag SFO stengt
18. desember Siste skoledag før jul SFO åpent
21. desember til og med 23. desember SFO åpent ( Blir mindre enn fem barn påmeldt blir SFO stengt.)
4. januar 2020 Planleggingsdag SFO stengt
5. januar Første skoledag etter juleferien SFO åpent
Uke 8 Vinterferie SFO åpent
Uke 13 Skolens påskeferie (29. mars til og med 5. april) SFO åpent 29. og 30 mars. og fram til kl. 12.00 31. mars.
6. april Første dag etter påskeferien SFO åpent
13. mai Kristi himmelfartsdag SFO stengt
14. mai Planleggingsdag SFO stengt
17. mai Nasjonaldag SFO stengt
24. mai 2. pinsedag SFO stengt
Juni SFO har åpent ut juni. Siste skoledag er 22 juni
Juli Sommerferie SFO stengt