Mobbeombud

Mobbeombudet skal bidra til at alle barn har et godt psykososialt miljø på ungdomskoler, barneskoler og i barnehager i Aust-Agder. Ombudet skal være nøytralt i enkeltsaker og tilgjengelig for veiledning for elever, foresatte, skoler og kommuner. Derfor er mobbeombudet ansatt i fylkeskommunen.

"Hei

Jeg jobber som mobbeombud i Aust-Agder og har vært på besøk i Vegårshei og møtt kommunalsjef og skolerådgiver, og barnehagestyrere og skoleinspektør. Det var nyttig for meg å bli litt kjent med dem og barnehagene og skolene i Vegårshei.

Vi er mange som jobber for at barna og ungdommene våre skal ha det bra sammen med hverandre. De fleste har det heldigvis bra i barnehage og skole, men av og til lykkes vi likevel ikke. For de barna og familiene dette gjelder, er dette en utrolig vanskelig situasjon å være i. Av ulike grunner kan det være vanskelig å snakke med barnehagen eller skolen om bekymringer rundt mobbeproblematikk. Men bekymringene kan vokse seg store, og det er viktig at barna får den tilretteleggingen og hjelpen de trenger tidligst mulig.

Hvis du er bekymret for barnet ditt, vil jeg gjerne høre fra deg. Jeg skal lytte og prøve å forstå situasjonen til barnet ditt, og gi deg råd videre hvis du ønsker det. Du kan ringe meg, sende SMS eller e-post.

Jeg har taushetsplikt og vil ikke fortelle det du forteller til andre, med mindre du selv ønsker det."

Med vennlig hilsen

Erik Songe-Møller, mobbeombud i Aust - Agder

Les mer om mobbeombudet på fylkeskommunen sine sider.

Kontaktinformasjon

Erik Songe - Møller
Mobbeombud i Aust - Agder
E-post
Mobil 948 47 720