Rutine ved behov for sosialpedagogisk rådgivning

Hva tilbyr vi?

Vi skal hjelpe deg med å finne deg til rette i opplæringen, og hjelpe med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha noe å si for opplæringen og for sosiale forhold på skolen.

Hvem kan få tilbudet?

De som har personlige og/eller sosiale vansker i forbindelse med opplæringen ved Vegårshei skule. 

Hvordan få tilbudet?

Du kan kontakte rådgiver og sosiallærer direkte, eller dette kan gå via foresatte eller kontaktlærer. Rådgiver og sosiallærer melder dette videre til kontaktlærer ved behov for videre oppfølging. Skolens ressursteam kan også foreslå sosialpedagogisk rådgivning som tiltak ved innmeldte elevsaker.

Hva skjer videre?

Tiltakene som settes inn knyttet til de sosiale vanskene settes opp i en plan der rådgiver og/eller sosiallærer kan være ett av tiltakene. Det er likevel viktig at tiltakene sees i et helhetsperspektiv, og at dette følges opp av kontaktlærer.

Planen følger en egen mal, og inneholder bakgrunn for saken, hva tiltakene skal hjelpe deg med, mål med tiltakene, og perioden tiltakene skal vare.

Det settes opp evalueringsmøte ved utgang av tiltaksperioden der rådgiver eller sosiallærer deltar sammen med kontaktlærer og foresatte. Det er kontaktlærer som «eier» tiltaksplanen, og denne skrives og arkiveres i elevens mappe i sak- og arkivsystemet.

Lover og regler

Kontaktinformasjon

Greta Hauge
Pedagogisk personal/Sosiallærer
E-post
Telefon 90 71 55 61
Bjørn Helge Dahle
Pedagogisk personale/ Rådgiver
E-post
Telefon 90 69 76 11