Skolerute - ferie og fridager

Skoleruta viser alle ferie- og fridager, inkludert planleggingsdager.

Dersom elever skal ha fri utenom skolens ferier i mer enn to skoledager må det søkes om det.

Det søkes om fri ved pålogging i Visma Flyt skole.

 

Skolerute 2021 - 22 

Skolerute - ferie og fridager 2021 - 22 (Vedtatt 08.12.20)
Dato Fridag/aktivitet
19. august (torsdag) Første skoledag etter sommerferien
Uke 40 Høstferie (4.10 - 8.10)
22. oktober (fredag) Planleggingsdag
21. desember (tirsdag) Siste skoledag før juleferien slutter kl. 12.30
4. januar 2022 (tirsdag) Første skoledag etter juleferien
Uke 8 Vinterferie (21.02 - 25.2)
8. april Siste skoledag før påskeferien (11. - 18.04)
19. april (tirsdag) Første skoledag etter påskeferien
17. mai (tirsdag) Nasjonaldag
26. mai Kristi himmelfartsdag
27. mai Fri - Inneklemt dag
6. juni 2. pinsdag
22. juni Siste skoledag før sommerferien

Vedtatt av kommunestyret 08.12.20

Skolerute 2022 - 2023 

Skolerute - Ferie og fridager 2022 - 2023
Dato Fridag/aktivitet
18. august 2022 (torsdag) Første skoledag
Uke 40 Høstferie 3.10 - 7.10
21. oktober (fredag) Planleggingsdag
20. desember (tirsdag) Siste skoledag før juleferien
2. januar 2023 Planleggingsdag
3. januar (tirsdag) Første skoledag etter juleferien
Uke 8 Vinterferie (20.2 - 24.2)
31. mars Siste skoledag før påskeferien
11. april (tirsdag) Første skoledag etter påskeferien
1. mai (mandag) Fridag
17. mai (onsdag) Nasjonaldag
18. mai (torsdag) Kr. Himmelfartsdag
19. mai (fredag) Inneklemt dag
29. mai (mandag) 2. pinsedag
22. juni (torsdag) Siste skoledag før sommerferien

Vedtatt av kommunestyret 14.12.21