Skolerute - ferie og fridager

Skoleruta viser alle ferie- og fridager, inkludert planleggingsdager.

Dersom elever skal ha fri utenom skolens ferier i mer enn to skoledager må det søkes om det.

Det søkes om fri ved pålogging i Visma Flyt skole.

Skolerute 2022 - 2023 

Skolerute - Ferie og fridager 2022 - 2023
Dato Fridag/aktivitet
18. august 2022 (torsdag) Første skoledag
Uke 40 Høstferie 3.10 - 7.10
21. oktober (fredag) Planleggingsdag
20. desember (tirsdag) Siste skoledag før juleferien
2. januar 2023 Planleggingsdag
3. januar (tirsdag) Første skoledag etter juleferien
Uke 8 Vinterferie (20.2 - 24.2)
31. mars Siste skoledag før påskeferien
11. april (tirsdag) Første skoledag etter påskeferien
1. mai (mandag) Fridag
17. mai (onsdag) Nasjonaldag
18. mai (torsdag) Kr. Himmelfartsdag
19. mai (fredag) Inneklemt dag
29. mai (mandag) 2. pinsedag
22. juni (torsdag) Siste skoledag før sommerferien

Vedtatt av kommunestyret 14.12.21

 

Skolerute 2023 - 2024 

Skolerute - ferie og fridager 2023 - 2024
Dato Fridag/aktivitet
17. august (torsdag) Første skoledag etter sommerferien
Uke 40 Høstferie (2.10 - 6.10)
20. oktober (fredag) Planleggingsdag
21. desember (torsdag) Siste skoledag før juleferien slutter kl. 12.30
3. januar 2024 (tirsdag) Første skoledag etter juleferien
Uke 8 Vinterferie (19.02 - 23.2)
22. mars Siste skoledag før påskeferien (25.03 - 02.04)
3. april (tirsdag) Første skoledag etter påskeferien
1. mai (onsdag) Fri
9. mai (torsdag) Kristi himmelfartsdag
10. mai (fredag) Fri - Inneklemt dag
17. mai (fredag) Nasjonaldag
20. mai (mandag) 2. pinsdag
20. juni (torsdag) Siste skoledag før sommerferien

Vedtatt av kommunestyret 13.12.22