Skolerute - ferie og fridager

Skoleruta viser alle ferie- og fridager, inkludert planleggingsdager.

Dersom elever skal ha fri utenom skolens ferier i mer enn to skoledager må det søkes om det.

Det søkes om fri ved pålogging i Visma Flyt skole.

Skolerute 2019 - 2020

Skolerute - ferie og fridager 2019 - 20
Dato Fridag/aktivitet
19. august Første skoledag etter sommerferien
Uke 40 Høstferie
18. oktober Planleggingsdag
20. desember Siste skoledag før juleferien slutter kl. 12.30
6. januar 2020 Første skoledag etter juleferien
Uke 8 Vinterferie
3. april Siste skoledag før påskeferien
14. april Første skoledag etter påskeferien
1. mai Offentlig høytidsdag
17. mai Nasjonaldag
21. mai Kristi himmelfartsdag
1. juni 2. pinsdag
19. juni Siste skoledag før sommerferien

Totalt antall skoledager 2019/2020: 190

Planleggingsdager skole:

14.-16. august, 18. oktober og 3. januar.

Planleggingsdager SFO:

14.-15. august, 18. oktober og 3. januar.

 

Forslag til skolerute 2020 - 21

Skolerute 2020 -21 vedtatt 10.12.19
Skolerute - Ferie og fridager 2020 - 21
Dato Fridag/aktivitet
17. august 2020 Første skoledag
Uke 40 Høstferie
16. oktober 2020 Planleggingsdag
18. desember 2020 Siste skoledag før juleferien
4. januar 2021 Planleggingsdag
5. januar 2021 Første skoledag etter juleferien
Uke 8 Vinterferie
26. mars 2021 Siste skoledag før påskeferien
6. april 2021 Første skoledag etter påskeferien
1. mai 2019 Offentlig høytidsdag
13. mai 2021 Kristihimmelfarts dag
14. mai 2021 Fridag
17. mai 2021 Nasjonaldag
24. mai 2021 2. pinsedag
22. juni 2021 Siste skoledag før sommerferien

Totalt antall skoledager 2020/2021: 190