Skolerute - ferie og fridager

Skoleruta viser alle ferie- og fridager, inkludert planleggingsdager.

Dersom elever skal ha fri utenom skolens ferier i mer enn to skoledager må det søkes om det.

Det søkes om fri ved pålogging i Visma Flyt skole.

Skolerute 2018/2019

Skolerute - Ferie og fridager 2018 - 19
Dato Fridag/aktivitet
20. august 2018 Første skoledag
Uke 40 Høstferie
19. oktober 2018 Planleggingsdag
21. desember 2018 Siste skoledag før juleferien
2. januar 2019 Planleggingsdag
3. januar 2019 Første skoledag etter juleferien
Uke 8 Vinterferie
12. april 2019 Siste skoledag før påskeferien
23. april 2019 Planleggingsdag
24. april 2019 Første skoledag etter påskeferien
1. mai 2019 Offentlig høytidsdag
17. mai 2019 Nasjonaldag
30. mai 2019 Kristihimmelfarts dag
10. juni 2019 2. pinsedag
21. juni 2019 Siste skoledag før sommerferien

 

 

Skolerute - ferie og fridager 2019/2020 - forslag

Skolerute - ferie og fridager 2019/2020 - forslag
Skolerute - ferie og fridager 2019 - 20 - forslag
Dato Fridag/aktivitet
19. august Første skoledag etter sommerferien
Uke 40 Høstferie
18. oktober Planleggingsdag
20. desember Siste skoledag før juleferien
6. januar 2020 Første skoledag etter juleferien
Uke 8 Vinterferie
3. april Siste skoledag før påskeferien
14. april Første skoledag etter påskeferien
1. mai Offentlig høytidsdag
17. mai Nasjonaldag
21. mai Kristi himmelfartsdag
1. juni 2. pinsdag
19. juni Siste skoledag før sommerferien

 

 

Totalt antall skoledager 2019/2020: 190

Planleggingsdager skole:

14.-16. august, 18. oktober, 3. januar og 22. mai.

Planleggingsdager SFO:

14.-15. august, 18. oktober, 3. januar og 22. mai