Skolerute - ferie og fridager

Skoleruta viser alle ferie- og fridager, inkludert planleggingsdager.

Dersom elever skal ha fri utenom skolens ferier i mer enn to skoledager må det søkes om det.

Det søkes om fri ved pålogging i Visma Flyt skole.

 

Skolerute 2020 - 21

Skolerute - Ferie og fridager 2020 - 21
Dato Fridag/aktivitet
17. august 2020 (mandag) Første skoledag
Uke 40 Høstferie 28.9 - 1.10)
16. oktober (fredag) Planleggingsdag
18. desember (fredag) Siste skoledag før juleferien
4. januar 2021 Planleggingsdag
5. januar (tirsdag) Første skoledag etter juleferien
Uke 8 Vinterferie (22.2 - 26.2)
26. mars Siste skoledag før påskeferien
6. april (tirsdag) Første skoledag etter påskeferien
13. mai (torsdag) Kristihimmelfarts dag
14. mai (fredag) Fri (inneklemt dag)
17. mai (mandag) Nasjonaldag
24. mai 2. pinsedag
22. juni (tirsdag) Siste skoledag før sommerferien

 

Totalt antall skoledager 2020/2021: 190

Skolerute 2021 - 22 

Skolerute - ferie og fridager 2021 - 22 (Vedtatt 08.12.20)
Dato Fridag/aktivitet
19. august (torsdag) Første skoledag etter sommerferien
Uke 40 Høstferie (4.10 - 8.10)
22. oktober (fredag) Planleggingsdag
21. desember (tirsdag) Siste skoledag før juleferien slutter kl. 12.30
3. januar 2020 (mandag) Første skoledag etter juleferien
Uke 8 Vinterferie (21.02 - 25.2)
8. april Siste skoledag før påskeferien (11. - 18.04)
19. april (tirsdag) Planleggingsdag
20. april (onsdag) Første skoledag etter påskeferien
17. mai (tirsdag) Nasjonaldag
26. mai Kristi himmelfartsdag
27. mai Fri - Inneklemt dag
6. juni 2. pinsdag
22. juni Siste skoledag før sommerferien

Vedtatt 08.12.20