Skolerute - ferie og fridager

Skoleruta viser alle ferie- og fridager, inkludert planleggingsdager.

Dersom elever skal ha fri utenom skolens ferier i mer enn to skoledager må det søkes om det.

Det søkes om fri ved pålogging i Visma Flyt skole.

Skolerute 2023 - 2024 

Skolerute - ferie og fridager 2023 - 2024
Dato Fridag/aktivitet
17. august (torsdag) Første skoledag etter sommerferien
Uke 40 Høstferie (2.10 - 6.10)
20. oktober (fredag) Planleggingsdag
21. desember (torsdag) Siste skoledag før juleferien slutter kl. 12.30
3. januar 2024 (onsdag) Første skoledag etter juleferien
Uke 8 Vinterferie (19.02 - 23.2)
22. mars Siste skoledag før påskeferien (25.03 - 02.04)
3. april (tirsdag) Første skoledag etter påskeferien
1. mai (onsdag) Fri
9. mai (torsdag) Kristi himmelfartsdag
10. mai (fredag) Fri - Inneklemt dag
17. mai (fredag) Nasjonaldag
20. mai (mandag) 2. pinsdag
20. juni (torsdag) Siste skoledag før sommerferien

Vedtatt av kommunestyret 13.12.22

Skolerute 2024 - 2025 - Forslag

Med forbehold om endringer - Skoleruta vedtas i desember 2023

Skolerute - Ferie og fridager 2024 - 2025
Dato Fridag/aktivitet
15. august 2024 (torsdag) Første skoledag
Uke 40 Høstferie 3.09 - 4.10
18. oktober (fredag) Planleggingsdag
20. desember (fredag) Siste skoledag før juleferien
6. januar 2025 Planleggingsdag
7. januar (tirsdag) Første skoledag etter juleferien
Uke 8 Vinterferie (17.2 - 21.2)
11. april Siste skoledag før påskeferien
22. april (tirsdag) Første skoledag etter påskeferien
1. mai (torsdag) Fridag
29. mai (torsdag) Kr. Himmelfartsdag - fri
30. mai (fredag) Inneklemt dag - fri
2. juni (mandag) 2. pinsedag - fri
20. juni (fredag) Siste skoledag før sommerferien