Skolerute - ferie og fridager

Skoleruta viser alle ferie- og fridager, inkludert planleggingsdager.

Dersom elever skal ha fri utenom skolens ferier i mer enn to skoledager må det søkes om det.

Det søkes om fri ved pålogging i Visma Flyt skole.

 

Skolerute 2021 - 22 

Skolerute - ferie og fridager 2021 - 22 (Vedtatt 08.12.20)
Dato Fridag/aktivitet
19. august (torsdag) Første skoledag etter sommerferien
Uke 40 Høstferie (4.10 - 8.10)
22. oktober (fredag) Planleggingsdag
21. desember (tirsdag) Siste skoledag før juleferien slutter kl. 12.30
4. januar 2022 (tirsdag) Første skoledag etter juleferien
Uke 8 Vinterferie (21.02 - 25.2)
8. april Siste skoledag før påskeferien (11. - 18.04)
19. april (tirsdag) Første skoledag etter påskeferien
17. mai (tirsdag) Nasjonaldag
26. mai Kristi himmelfartsdag
27. mai Fri - Inneklemt dag
6. juni 2. pinsdag
22. juni Siste skoledag før sommerferien

Vedtatt 08.12.20