Skoleskyss

Når kan du få skoleskyss? 

For å ha rett på skoleskyss må avstanden mellom hjem og skole være over 2 km for 1. klassinger og over 4 km for 2. - 10. klassinger. Alle som har rett må søke. 

Bor du nærmere skolen enn avstandene over, kan du ha rett til skoleskyss dersom du: 

  • går i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei 
  • er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk 

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Aust-Agder. 

Se mer informasjon om skoleskyss på nettsiden til Agder kollektivtrafikk (AKT) 

Slik søker du 

Ordinær skoleskyss 

Det er Agder kollektivtrafikk (AKT) som organiserer skoleskyssen. AKT foretar beregning av avstanden mellom hjem og skole og tildeler skyss til de som har rett til det. Skolene får tilsendt lister og deler ut skysskort.

Er du uenig i oppmålingen, sendes klage til
Agder Kollektivtrafikk AS
Tollbodgata 22
4611 Kristiansand

eller på e-post til skoleskyss@akt.no

Endringer i skyssbehov må meldes til skolen.

Særlig farlig skolevei 

Følgende strekninger er definert som særlig farlig skolevei: 

  • Fra Fjellheim – Høl, med avstikker mot Ettestøl
  • Fra Myresvingen - Vegerstøl
  • Fra Ljøstadveien - Bråtenkrysset

Søknad om skoleskyss i forbindelse med særlig farlig skolevei blir behandlet av Vegårshei kommune. Utover de strekingene som er definert som særlig farlig skolevei må søknaden begrunnes ytterligere.

Fyll ut søknad om skoleskyss ved særlig farlig skolevei i Visma Flyt skole.

Skyss ved delt bosted 

En elev som etter avtale bor hos begge sine foreldre/foresatte kan ha rett til skyss fra begge bosted. 

Henvendelser rettes direkte til skolen.

Skyss ved funksjonshemming eller varig sykdom 

Fyll ut skjemaet. Søknad om spesialskyss i Visma Flyt skole

NB! Du må søke hvert år.

Skyss ved midlertidig sykdom eller skade 

Fyll ut skjemaet Søknad om kortvarig skoleskyss i Visma Flyt skole

Kontaktinformasjon

Berit Nyland Kristiansen
Konsulent
E-post
Telefon 37 16 86 00