Visma Flyt Skole

Vegårshei kommune bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrative system.

Elever, grupper, lærere og foresatte er registrert i dette systemet, og fravær, merknader og karakterer blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole håndterer vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser.

Foresatt - appen Min Skole 

Vi bruker Visma Flyt Skole sin foresatt - app "Min Skole" som kommunikasjonskanal mellom hjem og skole.

Alle meldinger som sendes mellom skolen og foresatte via foresatt-appen Min Skole, loggføres på elevens meldingsfane i Visma Flyt Skole. 

NB - ikke send sensitiv informasjon (som detaljer om sykdom eller mistrivsel) i appen, og heller ikke på sms eller e-post til skolen.

Les mer om Min Skole - foresatt app
 

Foresattes tilgang til Visma Flyt Skole

Som foresatt skal du logge på Visma Flyt Skole i Foresattportalen (BankID, MinID, Commfides eller Buypass).

Foresatte bruker Visma Flyt Skole til å blant annet:

  • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatte er riktig
  • Gi samtykker (bading, fotografering, kjøring i privat biler)
  • Følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer som er ført på eleven
  • Finne kontaktinformasjon til kontaktlærer
  • Søke, si opp eller endre SFO-plass
  • Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass
  • Søke om permisjon/fri
  • Se hvilke faggrupper og faglærere eleven har

 

Har du problemer med tilgang?

Dersom du har problemer med tilgang som foresatt, tar du kontakt med skolen.

Kontaktinformasjon

Berit Nyland Kristiansen
Konsulent
E-post
Telefon 37 16 86 00
Vegårshei skule og SFO
Telefon 37 16 86 00

Besøksadresse
Skoleveien 10
4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

E - post til skolen

Rektor
Raine Alvestad