Visma Flyt Skole

Vegårshei kommune bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrative system.

Elever, grupper, lærere og foresatte er registrert i dette systemet, og fravær, merknader og karakterer blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole håndterer vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser.

Vi bruker Visma Flyt Skole som digital meldingsbok

Alle meldinger som sendes fra skolen til foresatte via sms, og sms sendt fra foresatte til skolens/lærerens Visma-nummer loggføres på elevens meldingsfane i Visma Flyt Skole.

NB - ikke send sensitiv informasjon (som detaljer om sykdom eller mistrivsel) på sms eller e-post til skolen.

Foresattes tilgang til Visma Flyt Skole

Som foresatt kan du logge på Visma Flyt Skole med ID-porten (BankID, MinID, Commfides eller Buypass).

Foresatte bruker Visma Flyt Skole til å blant annet:

  • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatte er riktig
  • Gi samtykker (bading, fotografering, kjøring i privat biler)
  • Følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer som er ført på eleven
  • Finne kontaktinformasjon til kontaktlærer
  • Søke, si opp eller endre SFO-plass
  • Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass
  • Søke om permisjon/fri
  • Se hvilke faggrupper og faglærere eleven har

 

Har du problemer med tilgang?

Dersom du har problemer med tilgang som foresatt, tar du kontakt med skolen.

Kontaktinformasjon

Berit Nyland Kristiansen
Konsulent
E-post
Telefon 37 16 86 00
Vegårshei skule og SFO
Telefon 37 16 86 00


Telefon SFO
37 16 86 11

Besøksadresse
Skoleveien 10
4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

E - post til skolen

Enhetsleder/rektor
Ingunn Lund