Visma Flyt Skole

Vegårshei kommune bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrative system.

Elever, grupper, lærere og foresatte er registrert i dette systemet, og fravær, merknader og karakterer blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole håndterer vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser.

Vi bruker Visma Flyt Skole som digital meldingsbok

Alle meldinger som sendes fra skolen til foresatte via sms, og sms sendt fra foresatte til skolens/lærerens Visma-nummer loggføres på elevens meldingsfane i Visma Flyt Skole.

NB - ikke send sensitiv informasjon (som detaljer om sykdom eller mistrivsel) på sms eller e-post til skolen.

Foresattes tilgang til Visma Flyt Skole

Som foresatt kan du logge på Visma Flyt Skole med ID-porten (BankID, MinID, Commfides eller Buypass).

Foresatte bruker Visma Flyt Skole til å blant annet:

  • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatte er riktig
  • Gi samtykker (bading, fotografering, kjøring i privat biler)
  • Følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer som er ført på eleven
  • Finne kontaktinformasjon til kontaktlærer
  • Søke, si opp eller endre SFO-plass
  • Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass
  • Søke om permisjon/fri
  • Se hvilke faggrupper og faglærere eleven har

 

Har du problemer med tilgang?

Dersom du har problemer med tilgang som foresatt, tar du kontakt med skolen.

Kontaktinformasjon

Berit Nyland Kristiansen
Konsulent
E-post
Telefon 37 16 86 00
Vegårshei skule og SFO
Telefon 479 07 850

 

Telefon SFO
479 07 850

Besøksadresse
Skoleveien 10
4985 Vegårshei

Postadresse
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

E - post til skolen

Enhetsleder/rektor
Ingunn Lund